دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
خانه / درباره انجمن

درباره انجمن

سير تحولات اجتماعی و نگاه دقيق تر به جايگاه بنگاه های خصوصی غير انتفاعی نشان از تغييرات گسترده و معنی دار در اداره امور جامعه دارد.به اين معنی که هر گاه امور اجتماعی وعلمی در اختيار صاحبان فن وآشنايان به زبان وکلام آن موضوع قرار گرفته،سرعت،دقت و قدرت امور شدت يافته و توانسته است به جايگاه رفيع تری دست يابد. انجمن علمی پزشکی ليزری ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در  حرکتی رو به جلو با قدرت از کليه اعضاء دعوت به همکاری نموده که ثمره آن شرکت گسترده اعضاء در جلسات،کارگاه ها ودوره های آموزشی وايجاد فضاهای جديد در فعاليت های انجمن است.در همين راستا وبا حرکتی اصولی وايجاد تحول و جوان گرايی در هيئت مديره با انتخاب اعضاء جديد در آخرين انتخابات روح جديدی در کالبد انجمن دميده شد.

از اهداف عمده و مهم انجمن علمی پزشکی ليزری ايران ايجاد بستر مناسب آموزشی و فرهنگ سازی در خصوص استفاده بهينه از ليزر است.هر چند که اين مهم نياز به صرف زمان و فعاليت پيگير دارد ليکن اصول وقواعدی بر آن وارد است که انجمن با درک اين عوامل در استراتژی کوتاه،ميان وبلند مدت خود به آن پرداخته است. برگزاری همايش،کنفرانس،دوره های آموزشی وکار گاه ها، همه وهمه در خدمت عوامل آموزشی و پژوهشی است تا با تکيه برمبانی علمی و تحقيقاتی نسبت به زدودن از چهره ابزاری بودن ليزر بردارند و آن را در خدمت هموطنان وبيماران نياز مند قرار دهند. در کنار اين امر خطير ،غنا بخشی به معانی ومفاهيم، آموزش های مداوم پيگير و اجرای کارگاه های عملی به منظور افزايش کارايی پزشکان ومتخصصان از مواردی است که انجمن طی اين مدت  برای رسيدن به آن تمامی توان خود را به کار برده است

اعضای هیات مدیره انجمن

 

اساسنامه انجمن علمی پزشکی لیزر ایران

حتما ببینید

سخنی از زبان رییس هیئت مدیره انجمن

به نام دادار نور آفرین در جهان کنونی وعصرحاضر بشر همواره به دنبال یافتن فن …